Rehab & friskvård

REHAB & FRISKVÅRD

hundmassage

Hundmassage

Genuin Svensk Massage för hund är en djupgående massage som ger ett långverkande resultat med mycket gamla anor och kan liknas vid idrottsmassage.

Massagens tre delar består av:


Provikation: ökad blodgenomströmning

Töjning: drar isär, stretchar muskelfibrerna för bättre smidighet.

Dränage: hjälper kroppen att frakta bort slaggprodukter.

Fördelar med hundmassage:


stärker hundens immunförsvar

minskar muskelspänningar

ökar blodcirkulationen

förebygger ledproblem som t ex artros

ischiasproblem orsakad av muskelspänningar

 

Massagen ger även en lugnande effekt genom att påverka frisättningen av kroppens egna endorfiner,

Massage kan utövas på såväl friska som skadade hundar för att hålla musklerna smidiga och därmed förebygga skador eller påskynda läkeprocessen.


Vid misstanke om allvarlig skada eller sjukdom rekommenderar vi att veterinär uppsöks innan behandling påbörjas.


rehab för hund

Elektroterapi för hund

Elektroterapi är en terapeutisk behandlingsform som länge använts inom fysioterapin. Vi använder oss av diadynamisk ström och galvanström som verkar på cellnivå för att stimulera läkeprocessen, men också för smärtlindring.


Den diadynamiska strömmen är trekantig och innebär inget obehag för hunden och ska därför inte förväxlas med TENS, en fyrkantig ström som i första hand verkar genom nervstimulering och muskelkontraktion.


Strömmarna vandrar mellan +pol och -pol via två plattor som placeras ut på olika ställen beroende på vad man vill behandla.


Fördelar:


återställer normal muskeltonus

minskar ödem (vätskeansamling)

ökar blodcirkulationen

snabbar på kroppens egen läkningsprocess

smärtlindrar


Elektroterapi är ett utmärkt hjälpmedel till massagen när den inte räcker till eller inte

kommer åt t.ex. vid nervskador, för att släppa muskelspänningar, minska ödem

(vätskeansamlingar). Den ökar blodcirkulationen, snabbar på kroppens egna

läkningsprocesser och har också en smärtlindrande effekt.


Behandling med elektroterapi är helt smärtfri och hunden känner inget obehag.


Vid misstanke om allvarlig skada eller sjukdom rekommenderar vi att veterinär uppsöks innan behandling påbörjas.


laser för hund

Laserterapi för hund

Laser står för ”Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” vilket betyder ljusförstärkning genom stimulerad emission av strålning. Den första forkningsrapporten om laserns stimulerande effekt på celler vid läkning kom ut 1967 av en man vid namn Endre Mester.

Laserterapi används inom human- och djurvården för att behandla olika tillstånd som inflammation, stimulering av sårläkning, reducering av svullnader och ödem etc. Laserljusets egenskaper är unika och har visats sig ha positiva effekter på hundens celler och vävnader.  Forskning visar att rätt typ av laserljus av rimlig styrka och dos påverkar läkning och smärtlindring för hundar.


Hur går en behandling till

Man belyser det området på hunden där besväret sitter med en prob som ljuset kommer ur. Synligt laser ljus som är rött eller grönt, används vanligtvis på ytliga problem som sår medan det osynliga laserljuset används på djupliggande problem i hundens leder och muskulatur.

Behandlingen är risk och smärtfri men vissa lasrar kan skapa ett lätt obehag vid belysning om hunden har mörk hud eller päls. Laserbehandlingen görs då med en svagare laser eller på ett litet avstånd. Ljuset tränger 1-5 cm in i hundens vävnad beroende på vilket typ av laserljus man använder. En behandling tar 5-15 min eller längre beroende på vad man behandlar samt vilken utrustning som används. Vid långvariga besvär rekommenderas 4-6 behandlingar under två veckor följt av utvärdering. Ibland räcker det med några få behandlingar, det är individuellt och skiljer sig från hund till hund. Vid akuta skador får man bäst effekt vid snabb behandling och om möjligt varje dag.


Vad kan man behandla

Lasern har många positiva effekter i kroppen som smärtlindring, ökar blodcirkulationen och snabbar på kroppens egna läkeprocess.


Några exempel på skador där lasern med för del kan användas är om hunden har:


Muskelskador som tex inflammation, bristning, sträckning

Sår: akuta och svårläkta, som beror på dålig cirkulation

Frakturer- stimulera benbildningen

Hotspot

Vattensvans

Senskador

Artros- minska inflammationen och smärtlindra

DiskbråckVid misstanke om allvarlig skada eller sjukdom rekommenderar vi att veterinär uppsöks innan behandling påbörjas.


 

laser för hund